Hi ha dues maneres de veure la vida: una és creure que no existeixen els miracles, l’altra és creure que tot és un miracle.

Albert Einstein